Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

Друг важен аспект от нашата работа е интериорното озеленяване. Това е дейност, която допълнително изгражда и допълва имиджа на вашия хотел, офис или бизнес сграда и не бива да се подценява. Липсата на зеленина в работните помещения или в общите части създава усещане за монотонност и сивота.
Ние можем да разчупим това усещане, като ви предложим интериорно озеленяване, чрез аранжиране на подходящи за конкретните условия както естествени, така и изкуствени растения за вашите фоайета, офиси, коридори, площадки на полуетажите, тераси и др.  Също така предлагаме и озеленяване на покривни градини, където Вие и вашите служители ще могат да отпочинат в приятна обстановка от напрегнатото ежедневие.