Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

Изграждането е вторият етап от работата. Това е процес , който включва различни дейности и механизация съобразно конкретните условия на терена. Най-общо могат да се посочат следните манипулации:

 • Почистване на терена - третиране на терена с тотален хербицид за унищожаване на плевелна растителност, остраняване на плевелна растителност, дънери и камъни, строителни отпадъци, както и тяхното изнасяне извън обекта;
 • Подготовка на терена – включва всички необходими изкопно-насипни работи;
 • Изграждане на алеите – след трасиране на терена съгласно проектната документация;
 • Изграждане на различните архитектурни елементи – алпинеуми, водни огледала, беседки и др;
 • Почвообработка - фрезуване на почвата и отстраняване на камъни и буци и фино подравняване на терена;
 • Изграждане на поливна система;
 • Засаждане на едроразмерни дървета;
 • Засаждане на дървесно-храстовите групи;
 • Засаждане на живи плетове;
 • Засаждане на цветя;
 • Затревяване или полагане на тревен чим.