Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

Фирма „ГРИЙН ЛАНД ДИЗАЙН” ЕООД обособи звено, специализирано в поддръжката на некултивирани и замърсени с отпадъци и прорасли растения тревни площи. Тази дейност е обезпечена със строго профилирана механизация, която съобразно конкретните условия позволява косене в рамките на 40 до 110 дка дневно, раздробяване на клони и извозване на растителен отпадък.
Към момента наш клиент е Столична община, като по силата на сключен договор от 2011г. до пролетта на 2014г. вкл. се грижихме за поддръжката на зелените площи в междублоковите пространства на кв.”Люлин”, микрорайони 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, кв.”Филиповци” и кв.”Република”. От 02.06.2014г. фирмата се грижи за добрия вид на зелените площи и в парк "Ген. Владимир Заимов".
Дружеството има капацитет и предлага на своите клиенти еднократно и абонаментно (периодично) косене на индустриални, паркови и други тревни площи, които не могат да бъдат окосени с масово разпространената и достъпна механизация или са необходими кратки срокове за изпълнение.