Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

Третият, последен етап от нашата работа е поддръжката на вашата градина. Това е дейност, която посреща нуждите и се грижи за добрия вид на вашата градина през целия и живот. Всяко растение има различни изисквания и нужди през различните етапи от развитието си и през различните периоди на годината. Това изисква навременни действия и манипулации, които ще гарантират добрия вид и доброто физиологично състояние на вашата градина.
Най-общо тези манипулации са:

  • аериране на тревния килим;
  • косене;
  • наторяване на тревния килим (на всеки 20 дни);
  • валиране на тревния килим;
  • окопаване и плевене на цветни лехи, дървесно-храстови групи и дървета;
  • подрязване и оформяне на живи плетове и храсти;
  • подрязване на дървета;
  • наторяване на дървета, живи плетове и храсти;
  • третиране с хербициди и инсектициди против различни заболявания;
  • всички други манипулации съгласно конкретните условия на обекта.